Válási és családi mediáció: 3. kerületi lakosok térítésmentesen vehetik igénybe a segítő szolgáltatást

A KSH adatai szerint 2021-ben 18 092 házasság ért véget válással, ugyanakkor többen is házasodtak, mint az azt megelőző években. 2021-ben 72 030 házasságkötés történt, ami közelít az 1986-os számadatokhoz (viszonyításképpen: 1986-ban 29 557 volt a válások száma). A házasság vagy élettársi kapcsolat megromlása, a felek közötti elhidegülés, a feloldhatatlannak tűnő konfliktushelyzetek komoly akadályokat gördíthetnek […]