A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működéséről szülőknek, szakembereknek

A gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. Ha egy gyermekkel kapcsolatban veszélyeztetés és elhanyagolás gyanúja merül fel, gyermekvédelmi jelzést szükséges tenni írásban a gyermek lakóhelye/tartózkodási helye szerint területileg illetékes család- és gyermekjóléti szolgálatnál. Az észlelő- és jelzőrendszeri tag számára a jelzés kötelező feladat, ezen túlmenően azonban bármely nagykorú cselekvőképes állampolgár élhet a jelzéssel, amennyiben […]

A gyermekbántalmazás és az elhanyagolás eseteiről szülőknek, szakembereknek

A gyermekbántalmazás a gyermekek fizikai, érzelmi vagy szexuális bántalmazását jelenti, de elhanyagolás és gondatlanság formájában is megnyilvánulhat. A tartósan fennálló bántalmazás súlyos következményekkel járhat a gyermek fejlődésére nézve, beleértve a lelki traumákat, az egészségügyi problémákat és az iskolai teljesítmény romlását. A veszélyeztetettség olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – állapot, amely a gyermek […]