Hasznos információk

A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működéséről szülőknek, szakembereknek

A gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.

Ha egy gyermekkel kapcsolatban veszélyeztetés és elhanyagolás gyanúja merül fel, gyermekvédelmi jelzést szükséges tenni írásban a gyermek lakóhelye/tartózkodási helye szerint területileg illetékes család- és gyermekjóléti szolgálatnál. Az észlelő- és jelzőrendszeri tag számára a jelzés kötelező feladat, ezen túlmenően azonban bármely nagykorú cselekvőképes állampolgár élhet a jelzéssel, amennyiben kellően megbizonyosodott arról, hogy az általa észlelt probléma kimerítheti az gyermekveszélyeztetés, elhanyagolás fennállását. A jelzést erre rendszeresített formanyomtatvány, ún. jelzőlap kitöltésével vagy ennek hiányában írásos dokumentumként kell benyújtani. Halasztást nem tűrő, azonnali beavatkozást kívánó jelzés történhet szóban (telefonon) vagy személyesen a család- és gyermekjóléti szolgálatnál, de ezt követően a jelzés tartalmát írásba kell foglalni.

A gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kezeli [Gyvt. 17. § (2a) bek.]. A gyermekjóléti szolgálat minden esetben írásban tájékoztatja a jelzést tevőt tevékenységéről, az általa megtett intézkedésekről.

Mire érdemes figyelni jelzéstétel esetén?

Tartalmazza a veszélyeztetett gyermek személyes adatait (név, lakcím/tényleges tartózkodási hely), a szülők, hozzátartozók elérhetőségét. (Magánszemély által tett jelzéstételnél esetenként ez nehézségekbe ütközhet.) Az észlelt probléma megfogalmazásakor célszerű törekedni a rövid, tömör megfogalmazásra, nem szükséges az érzékelt problémát definiálni, minősíteni. Amennyiben észlelő- és jelzőrendszeri tag (például pedagógus vagy házi gyermekorvos stb.) küldi a jelzést, a jelzőlapon fel kell tüntetnie az elérhetőségeit, és jeleznie kell, hogy milyen intézkedéseket tett a jelzéstételt megelőzően az észlelt probléma megoldása érdekében.

Az alábbi bejegyzés a gyermekbántalmazás és elhanyagolás eseteit ismerteti:

Fontos tudatosítani, hogy a jelzéstétel nem feljelentés! Célja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.


Mint arra a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány felhívja a figyelmet: „A gyerekekkel foglalkozó felnőttek felelőssége, hogy a rájuk bízott gyerekek biztonságban legyenek. (…) De nagyon sok szakember nem tudja pontosan, hogy mennyi mindent fontos még tudni és szem előtt tartani akkor, ha egy gyerek kapcsán felmerül a bántalmazás gyanúja.

A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja minden, óvodában, iskolában dolgozó pedagógus és felnőtt szakember, a védőnő, a háziorvos, a rendőr, a bíró és még több más, a Gyvt. 2. §-a és 17. §-a által meghatározott személy. Mindannyian kötelesek jelzést tenni egy gyerek veszélyeztetettsége, bántalmazása, elhanyagolása vagy más veszélyeztető ok fennállása esetén. A jelzés célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermeket érő elhanyagolásra, nem megfelelő nevelésre, bántalmazásra, ill. a gyermek magatartásában észlelt, aggodalomra okot adó dolgokra. A jelzésnek a gyerekről kell szólnia, és arról, hogy a szakember mit tapasztalt a gyerekkel kapcsolatban (mit mesélt, milyen volt a viselkedése, milyen fizikai tünetet észlelt). (…) A jelzőrendszeri tagok komoly kihívással néznek szembe a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Ennek okai lehetnek, hogy nem minden szereplő van tisztában a jelzéssel kapcsolatos felelősségével, az elmulasztott jelzés következményeivel, nem egyértelmű sokszor, hogy meddig tart az egyes szakemberek kompetenciája.

Elengedhetetlen, hogy a jelzőrendszeri tagoknak azonos definíciói és meghatározásai legyenek a gyermekbántalmazással kapcsolatban.

Nincs két egyforma eset, mint ahogy nincs két egyforma gyerek sem. Elengedhetetlen követelmény, hogy minden esetben kellő gondossággal és alapossággal vegyék figyelembe a gyerek érdekét, a család helyzetét. Ehhez szükséges a jelzőrendszeri tagok hatékony együttműködése.”

Forrás: Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat és Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány közös e-mail kurzusa. A hat e-mailből álló ingyenes kurzusra itt lehet feliratkozni >>

Vonatkozó jogszabályok: 1997. évi XXXI. törvény – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Hasznos tudnivalók szakembereknek:

A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködése

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan ITT érhető el >>

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük