A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működéséről szülőknek, szakembereknek

A gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. Ha egy gyermekkel kapcsolatban veszélyeztetés és elhanyagolás gyanúja merül fel, gyermekvédelmi jelzést szükséges tenni írásban a gyermek lakóhelye/tartózkodási helye szerint területileg illetékes család- és gyermekjóléti szolgálatnál. Az észlelő- és jelzőrendszeri tag számára a jelzés kötelező feladat, ezen túlmenően azonban bármely nagykorú cselekvőképes állampolgár élhet a jelzéssel, amennyiben […]