Hasznos információk

Jó tudni: diákjogok és iskolai kötelezettségek. A diákönkormányzatok szerepe az iskolai házirend megalkotásában

A köznevelés ingyenes és kötelező, illetve mindenki számára hozzáférhető. Magyarországon a tankötelezettség hatéves kortól tizenhat éves korig tart.

Jó, ha szülőként, diákként tisztában vagyunk azzal, hogy a tanulókat is megilletik különféle jogok, és ugyanúgy kötelezettségeik is vannak. Hazánkban a 2011-ben kiadott köznevelési törvény részletesen kifejti a tanulók jogait és kötelességeit.

A tanulónak joga van ahhoz, hogy:

 • biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák;
 • személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, a fizikai és lelki erőszakkal
  szemben védelmet biztosítsanak számára;
 • képességeinek, érdeklődésének és adottságainak megfelelő oktatásban részesüljön;
 • nemzeti, illetve etnikai, valamint vallási hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön;
 • részt vegyen a választható tantárgyak és szakkörök foglalkozásain, az iskola rendezvényein, versenyeken;
 • családja anyagi helyzetét figyelembe véve mentesüljön különböző terhek alól, vagy szociális támogatásban, ösztöndíjban részesüljön;
 • jogait, érdekeit sértő helyzetekkel szemben fellépjen, tiltakozzon, és új döntést kérjen;
 • ha szükséges, megkülönböztetett ellátásban részesüljön;
 • szervezett formában véleményt nyilvánítson, javaslatot tegyen az őt érintő kérdésekben;
 • választható legyen a diákönkormányzatba, vagy a diákönkormányzathoz fordulhasson
  érdekei képviseletéért.

Minden iskolának van házirendje, amely meghatározza a helyes és a nem elfogadott viselkedési formákat. Ebbe kerülnek bele a tanulók jogai és kötelességei. Nagyon fontos, hogy ezeknek a szabályoknak a megalkotásába, módosításába a diákok is beleszólhatnak, véleményt formálhatnak. A házirend elfogadásában a diákönkormányzatnak egyetértési joga van, vagyis a házirend csak akkor véglegesíthető, ha azzal a diákönkormányzat tagjai is egyetértenek.

Forrás: Oktatási Hivatal / Fehér Vivien

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük