Hírek

Működőképes alternatíva: Arizona program az iskolákban a zavartalan tanulás és tanítás megvalósulása érdekében

Tanórákon a zavartalan tanulás és tanítás biztosítása, megvalósítása nem mindig zökkenőmentes. Hogy mégis legyen egy egységes, kidolgozott és kipróbált módszertanon alapuló megoldás a pedagógusok kezében, hazánkban is egyre több általános iskola alkalmazza az Arizona programot, amely nemzetközileg már széles körben elterjedt.

Az Arizona programot Edward E. Ford vezette be Responsible Thinking Process elnevezéssel 1994-ben egy phoenixi iskolában, Arizonában, később megjelent Európában is. Németországban dr. Stefan Balke (német pszichológus) alkalmazta először. Magyarországon is jelen van már a program, és egyre több iskola alkalmazza, köztük 3. kerületi köznevelési intézmények is.

Miről szól az Arizona program?

Ha egy tanár úgy érzi, hogy a tanuló zavarja az óráját, és ezt a zavart nem tudja megszüntetni didaktikai módszerekkel vagy egyszerű „énközléssel”, lehetősége van arra, hogy szabályozott módon kiküldje a gyereket az óráról, biztosítva, hogy a tanuló felnőtt felügyelettel átgondolja a helyzetet, és tervet készítsen a megoldásra.

Minden tanteremben megtalálható a három alapszabály, a feliratokat általában a gyerekek maguk készítik el szabad, kreatív stílusban:

 1. Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz.
 2. Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz.
 3. Mások jogait tiszteletben tartom.

A tanórát zavaró tanulót a tanár felszólítja, hogy hasonlítsa össze a viselkedését a három alapszabállyal, és fogalmazza meg, melyik szabály ellen vétett. Ha a diák nem tudja megnevezni a szabályt, a pedagógus teszi meg helyette, majd megkérdezi a diákot, hogy képes-e betartani ezeket a szabályokat, vagy inkább kimegy a tréningszobába. A tanulón múlik, hogy változtat-e a viselkedésén, vagy inkább a tanterem elhagyása mellett dönt. Amennyiben ez utóbbit választja, a tanár kitölt egy információs lapot, és a diák ezzel a lappal együtt elhagyja az osztálytermet. Ha a tanuló bent marad, ám mégsem sikerül a viselkedésén változtatnia, a tanár kiküldheti őt az ún. tréningszobába.

Az Arizona programot tehát a tanulók kisebb-nagyobb fegyelmezetlen megnyilvánulásainak kezelésére vezeti be egyre több iskola, a program lényege az egymás iránti tisztelet, az egyéni felelősségérzet kialakítása. Ez azzal jár, hogy a tanulóknak vállalniuk kell a felelősséget és a következményeket döntéseikért.

Néhány kérdés, ami felmerülhet a program kapcsán

  • Ha valaki megszegi valamelyik alapszabályt, kap-e büntetést? Nem, ez nem jelent osztályfőnöki vagy szaktanári beírást, ennél sokkal fontosabb, hogy a kint lévő tanuló nem tudja zavarni társait a tanulásban.
  • Egy órán többször is kimehet ugyanaz a tanuló? Igen.
  • Mi van akkor, ha a tréningszobában is rendbontás történik? Az ott tartózkodó felnőtt kezeli a helyzetet, igyekszik megtalálni a módját, hogy elbeszélgessen értőn a diákkal.
  • Addig lesznek a tréningszobában a tanulók, amíg nem tanulnak meg viselkedni? A tanulás ennél hosszabb folyamat, abban szeretne a program segíteni, hogy a tanuló változtasson az órai viselkedésén.
  • Igazolatlan órának számít a tréningszobában való tartózkodás? Nem. Igazolatlan órát csak akkor kap a diák, ha három percen belül nem lép be a tréningszobába, vagy nem tér vissza az osztályterembe.
  • Megtudja-e a szülő, ha a gyermekét a tréningszobába küldték? Az iskolától nem, ez a tanuló őszinteségén múlik.
  • Mi történik, ha dolgozatírás közben megy ki a tanuló a tréningszobába? Az addig elvégzett munkáját értékeli a tanár.
  • Mi van, ha nem foglalkozik a programmal a diák? Nehéz lesz kikerülnie, hiszen az iskola részévé válik a program, és szabályai minden tanulóra vonatkoznak.

  Az Arizona program kedvező hatásai

  • A tanórán előforduló konfliktushelyzetek mérséklődnek, minimálisra csökkennek.
  • Zavartalanabb a tanórák menete, légköre és az órák után a tanári szoba légköre is.
  • A tanórára betervezett „irányvonal” nem vész el.
  • A zavaró diák lehetőséget kap a tanóra alatt problémájának megoldására az osztályon kívül az ún. tréningszobában, ahol egy pedagógus mindig a segítségnyújtásra készen várakozik.
  • Az a tény, hogy a zavaró diák még a saját tűrőképességünk végének elérése előtt elhagyhatja az osztálytermet, lehetővé teszi számunkra, hogy tiszteletteljesen és nyugodtan beszélhessünk velük. Ezáltal úgy tekintünk ezekre a gyerekekre, mint akiknek a fejlődéséhez különleges segítségre van szükségük.
  • Megerősítjük a tanulni kész diákokat abban a tekintetben, hogy az ő jogaikat nem áldozzuk fel a zavaró diákok kedvéért.
  • Nem érzik a kollégák tehetetleneknek magukat a renitensekkel szemben.
  • A zavaró diák távozása után nyugodtabb a légkör az osztályban.
  • A kezelhető gyerekek még fegyelmezettebbek lettek.
  • Pozitív visszajelzések a gyerekektől.

  Az Arizona programról egy korábbi ismertető >>

  Iskolai ismertető >>

  PPT a bevezetésről >>

  Vélemény, hozzászólás?

  Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük