Hasznos információk

Fókuszban a prevenció! Információk a 2018 óta elérhető óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 2018. szeptember óta érhető el a hazai köznevelési intézményekben, fenntartótól függetlenül valamennyi óvodában és iskolában elérhetővé vált ez a prevenciófókuszú professzionális szolgáltatás, amely a Budapest Főváros III. kerületének területén működő köznevelési intézményekben is biztosított, a feladatot az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ szakmai csoportja látja el.

A preventív jellegű gyermekvédelmi szolgáltatás általános célja az óvodások, általános és középiskolások képességeinek, lehetőségeinek legoptimálisabb kibontakozásának támogatása, amely magában foglalja a gyermekek szociális kapcsolatainak, társadalmi integrációjának segítését is.

Az óvodai és iskolai szociális segítők a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, korai kiszűrése
érdekében a szociális munka eszközeivel támogatást nyújtanak a köznevelési intézménybe járó
gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak, az intézményben
feladatot ellátó egyéb szakembereknek (iskolapszichológusoknak, védőnőknek, gyógypedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, pedagógiai asszisztenseknek stb.).

Ha a köznevelési intézmény foglalkoztat gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, az intézményt érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel együttműködésben látja el.

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, ezen túlmenően gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Segíti:

 • a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez,
 • tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
 • a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,
 • a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,
 • a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint a családot érintő nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
 • prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és
 • a gyermekvédelmi jelzőrendszer működését.

A köznevelési intézményekben – óvodákban, általános és középiskolákban, általános és középiskolai kollégiumokban – a következő szolgáltatások elérhetőek:

Egyéni segítségnyújtás keretében

 • Tanácsadás a szülőknek gyermeknevelési, életviteli nehézségek és ezekkel összefüggő kérdésekben.
 • Információnyújtás a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerről, a gyermekneveléssel, családi élettel foglalkozó szervezetekről, szolgáltatásokról, valamint az elérhetőségükről, igénybevételük feltételeiről, az ezekkel összefüggő jogszabályokról, és az ügyintézések menetéről.
 • Közvetítés iskola-szülő-gyermek kapcsolatrendszerben történt konfliktus esetén.
 • Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ speciális szolgáltatásaihoz való hozzáférés elősegítése (pl. családsegítés, jogi és pszichológiai tanácsadás, hátralékkezelés, család- és párterápia, munkavállalási tanácsadás, mediáció, korrepetálás, kapcsolattartási ügyelet).
 • Pedagógus részére konzultációs lehetőség biztosítása.
 • Krízisintervenció azonnali intézkedés szükségessége esetén krízishelyzetben (pl.: családon belüli
  bántalmazás, súlyos elhanyagolás, lakhatás elvesztése, kilakoltatás, hatósági beavatkozás, ideiglenes hatályú elhelyezés, gyermek felügyelet nélkül maradása).
 • Tanulók számára egyéni tanácsadás, a probléma megoldásában való segítségnyújtás.

Csoportban végzett munka keretein belül

 • Pedagógus kérésére gyermekek megfigyelése csoporthelyzetben.
 • Csoportban végzett prevenciós tevékenység szervezése.
 • Csoport- és klubfoglalkozások szervezése igény szerint.
 • Szülőcsoport gyermekek nevelésével kapcsolatos témákban
 • Szükség esetén az intézményben dolgozó szakemberek munkájának segítése csoportmunka keretein belül.
 • Esetmegbeszélő csoport szervezése.
 • Részvétel az intézmény által szervezett rendezvényeken, szülői értekezleteken, fogadóórán, nevelőtestületi
  értekezleteken.

Közösségi munka keretein belül

 • Az intézmény által szervezett programokban való részvétel.
 • Tematikus napok és más közösségi program szervezése és lebonyolítása.
 • Együttműködés a köznevelési intézményen belül működő szülői és pedagógus szervezetekkel.
  Az óvodai és iskolai és iskolai szociális segítő gyermek- és ifjúságvédelmi munkája:
 • a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok részére adekvát szakmai segítségnyújtása, hogy képesek
  legyenek felismerni és jelezni a gyermekeknél észlelt változások alapján a háttérben rejlő problémákat,
 • elsődleges prevenciós programok működtetése,
 • a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer hatékony működésének segítése,
 • a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében való segítségnyújtás,
 • szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása, lehetőségeik mind
  szélesebb körű kihasználása érdekében.

Az ÓCSTGYVK óvodai és iskolai szocilis segítő szakmai csoportja >>

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük