Blog

Prevenció óvodákban, iskolákban

A 2018/19-es tanévtől valamennyi köznevelési intézményben – oviban, suliban – kötelezően elérhetővé tették az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást. Az óvodai, iskolai szociális munka a gyermekvédelmi alapellátás része. Célunk, többek között az, hogy megismertessük a szülőkkel, a pedagógusokkal, társszakmákkal, érdeklődőkkel ezt a sokoldalú tevékenységet, melynek kiemelt célja az elsődleges és másodlagos prevenció, a veszélyeztetett helyzet megelőzése, korai felismerése, a gyermekvédelmi jelzőrendszer támogatása.

Kik vagyunk? Hogyan dolgozunk?

Hivatalosan óvodai és iskolai szociális segítőknek neveznek bennünket, mivel Magyarországon nem csak diplomás szociális munkások láthatják el ezt a tevékenységet, hanem többek között család- és gyermekvédő (szakos) pedagógusok, pszicho-, szociálpedagógusok, óvodapedagógusok is.

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást kötelező jelleggel a 2018/19-es tanévben vezették be a magyar köznevelési intézményekben – állami, egyházi, alapítványi és magán fenntartású óvodákban, általános és középiskolákban. A szolgáltatás a gyermekvédelmi alapellátás része, és az intézmények részéről nem opcionális – ez nagyon fontos kitétel. Milyen a fogadtatása? Intézménye válogatja, és nagyban függ a szakember, azazaz a szociális segítő személyétől, szakmai felkészültségétől is. 

Az iskolai szociális munka nemzetközi hálózata szerint jelenleg több mint 50 országban létezik a szociális munka ezen speciális gyakorlata. Magyarországon szórványosan léteztek ún. kísérleti programok, majd a képzésben is megjelent kifejezetten ez a terület; áttörést a 2018/19-es tanév hozott.

Óvodai és iskolai környezetben töltjük munkaidőnk nagy részét, igyekszünk aktív részesévé válni a hozzánk tartozó intézmények életének, és ideális esetben ebben partnereink a pedagógusok, a köznevelési intézmények más belső és külső munkatársai (iskolaorvos, védőnő, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus stb.). Külsősként vagyunk jelen az intézményekben, jellemzően ügyeleti időben, és azon felül is, ha foglalkozásokra, eseményekre, közösségi programokra hívnak bennünket. A területileg illetékes családsegítő és gyermekjóléti központ alkalmazottjai vagyunk. Egy óvodai és iskolai szociális segítő jellemzően több intézményt lát el, vagyis nem egyetlen óvoda vagy iskola tartozik hozzá.

Kikkel dolgozunk?

Szakmai kapcsolatrendszerünk kiterjedt: intézményvezetőkkel, osztályfőnökökkel, tanítókkal, szaktanárokkal, óvodapedagógusokkal, óvoda- és iskolapszichológusokkal, fejlesztőpedagógusokkal, gyógypedagógusokkal, családsegítőkkel, esetmenedzserekkel, védőnőkkel, iskolaorvosokkal, és más olyan szakemberrel kapcsolatban állunk.

Feladatunk – általános megközelítésben – a prevenció, azaz a gyermekek veszélyeztetett helyzetének megelőzése és felismerése, a gyermekvédelmi jelzőrendszer – jelzőrendszeri tagok – feladatainak támogatása. Munkánk fontos része az edukáció, az ismeretátadás – társadalmi problémák, jelenségek „feldolgozása” interaktív – érzékenyítő órák, tematikus csoportfoglalkozások keretében.

Kiknek segítünk ezen felül?

Szülőknek, gyerekeknek.

Milyen problémával fordulhatnak hozzánk?

  • iskolai konfliktusok – kortárs bántalmazás, internetes zaklatás
  • kommunikációs, együttműködési zavarok 
  • beilleszkedési, magatartási nehézségek
  • tanulási nehézségek
  • szenvedélybetegség
  • változás a család életében, veszteség, krízishelyzet (munkanélküliség, betegség, válás, anyagi problémák, lakhatás stb.)
  • konfliktusos kapcsolat a szülők között, válás
  • gyermek életére kiható problémák, melyek megoldásához professzionális segítségre van szükség

Hogyan érhetnek el bennünket a szülők?

A gyermek óvodájában, iskolájában; a köznevelési intézmények jelentős része a weboldalán is feltünteti a szakember nevét, elérhetőségeit. Az óvodai és iskolai szociális segítők a területileg illetékes családsegítő központ munkatársai, így ezen intézményekben is lehet információt kérni az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatással kapcsolatban.

Szerző: Mesterházy Mónika okl. szociális munkás, óvodai és iskolai szociális segítő

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük