Blog

Prevenciós programok, melyek a pozitív iskolai légkör megteremtését segítik

Mint minden más rizikómagatartás esetében, úgy az iskolai erőszakra is igaz, hogy a megelőzés az egyén és a közösség szintjén is kedvezőbb és hatékonyabb, mint a krónikussá vált agresszió megfékezése, az áldozatok és elkövetők rehabilitációja és az osztály légkörének, bizalmi szintjének helyreállítása. Az alábbiakban a Kerekasztal az iskolai biztonságért (kerib.hu) ajánlásával mutatjuk be az elérhető prevenciós programokat.

  • A „Békés Iskolák” a bántalmazást előidéző, rosszul működő (rosszul mentalizáló) iskolai rendszer átalakítását célzó program, amely komoly hangsúlyt fektet az iskola belső erőforrásainak aktivizálására. Fontos szemléleti jellemzője a bántalmazás minden formájának elutasítása és a szemlélők mozgósítása. A program különböző modulokon keresztül segíti a közösséget a számára megfelelő megoldások felismerésében és alkalmazásában.  
  • Az ENABLE antibullying programot az Oktatási Hivatal koordinálja az ELTE PPK együttműködésével. A program gerincét a két modulban elérhető, felső tagozatosoknak és középiskolásoknak fejlesztett antibullying foglalkozások alkotják, melyet pedagógusképzés, eljárásrend, diagnosztikai eszköz és szülői tájékoztató anyagok egészítenek ki. A foglalkozásokat pedagógusok, iskolapszichológusok, illetve iskolai szociális segítők tartják 30 órás felkészítést követően.
  • Az „Online az online bántalmazás ellen” program a digitális oktatáshoz kapcsolódóan indult szintén az Oktatási Hivatal kezdeményezésére. A program digitális tananyagot, óravázlatokat kínál az online bántalmazás témájának feldolgozására online környezetben alsós, felsős és középiskolai korcsoportokra optimalizálva.   
  • Nemecsek Programot a Hintalovon Alapítvány dolgozta ki. A program célja, hogy segítse az iskolákat és más, gyerekekkel foglalkozó szervezeteket abban, hogy rendelkezzenek egy saját gyermekvédelmi irányelvvel. A dokumentum kidolgozása során az iskola működését, kapcsolatait, eljárását, erőforrásait sok szempontból az iskolával közösen, összetett szempontok szerint tekintik át, és fejlesztési javaslatokat fogalmaznak meg.  
  • Partners Hungary Alapítvány iskolásoknak szóló alkalmain kortárs mediációs és konfliktuskezelési technikákat oktat, osztályfőnöki órákat tart a kortársbántalmazás témakörében.
  • A NyugiOvi az óvodás (és kisebb iskolás) korosztály számára kidolgozott antibullying program és a kisgyermekek egyéb agresszív viselkedésére vonatkozóan is kínál terápiás módszertant. Ebben a korcsoportban a legkifejezettebb a prevenciós jelleg, mert leginkább még csak az agresszió előképeiről beszélhetünk.

Mik a prevenciós programok, és ezek leghangsúlyosabb elemeként végzett osztálytermi foglalkozások dilemmái?

  • Talán a leggyakoribb probléma, hogy olyan osztályban végeznek prevenciós programot, ahol valójában más a probléma (pl. fegyelmezés, gyász stb.) vagy pedig az agresszió már olyan mértékű vagy aktualitású, hogy a megelőzés már nem is értelmezhető. Ilyenkor fel kell ismerni, hogy már intervenciós lépések (pl. mediáció, alternatív vitarendezés) lennének szükségesek.
  • Az osztálytermi megvalósítás egyik kulcskérdése, hogy mi a pedagógusok szerepe a prevenciós foglalkozások megtartásában. Szakmai szempontból kézenfekvő, hogy az osztályfőnök tartsa a foglalkozásokat, mert ő ismeri legjobban a közösségi dinamikát, illetve a megfelelő pedagógusképzéssel az osztálytermi foglalkozások technológiáját is könnyen el tudja sajátítani. De mi van akkor, ha a pedagógusnak mélyebb szakmai-önismereti munkára lenne szüksége az esetleges saját agresszió érintettségének feldolgozásához? Mit lehet tenni, ha maga a pedagógus jogosnak tartja egyes gyerekek bántalmazását és/vagy az iskola rejtett tanterve egész mást sugall, mint a prevenciós program szellemisége? Jó megoldás-e, ha inkább külsős szakember tartja a foglalkozásokat?
  • A prevenciós foglalkozások tartalmát illetően fontos kérdés, hogy az általánosabb közösségfejlesztési aktivitások, a konfliktusmegoldó készségek javítása, a társas-érzelmi intelligencia, az együttműködő készség, empátia, vitakultúra, kommunikáció fejlesztése elegendő-e az antibullying szemlélet és viselkedésrepertoár kialakításához vagy szükség van-e explicit antibullying tartalmakra is?
  • Számos iskola tapasztalja azt, hogy a prevenciós foglalkozások után nemhogy nem változik semmi, de még jobban elharapózik az iskolai erőszak. Ez egyrészt abból adódik, hogy amint egy jelenség tudatossá, megnevezhetővé válik, megnőhet a bejelentési hajlandóság is. Ugyanakkor fontos tudatosítani, hogy egy-egy tanéven átívelő és néhány osztályt elérő programok még nem feltétlenül előzik meg az erőszakot. Hosszabb idő, komoly elkötelezettség és erőforrások szükségesek ahhoz, hogy a prevenció beépüljön az iskola mindennapjaiba, a foglalkozások megtartása, az egységes fellépés az iskolai dolgozói részéről, vagy az esetkezelő csoportok működése rutin-szerűvé váljanak.

Forrás: kerib.hu

Fotó: Max Fischer/Pexels

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük